Identiteit

Mobiel?
Scroll naar mijn aanbod

Allerlei aanleidingen kunnen de vraag oproepen wat eigenlijk de identiteit is van uw school of uw schoolbestuur. Wat onderscheidt u niet alleen didactisch en pedagogisch, maar wat ligt daaraan ten grondslag? Een christelijke, humanistische, liberale of islamitische visie? Of deelt u uw school of bestuur in gedachte niet in bij een specifieke levensbeschouwelijke denominatie? Wat vindt u dat er impliciet of expliciet aan waarden en levensbeschouwelijke inhouden aan leerlingen moet worden overgedragen?  Hoe moet dat worden vormgegeven? De Overheid heeft wat dat betreft geen neutraliteit, dat wil zeggen, ze is niet levensbeschouwelijk neutraal. Dit kunt u onder andere vernemen uit het Toezichtkader actief burgerschap en sociale integratie 2006 van de Inspectie van het Onderwijs en dan met name in de waarden die worden genoemd en inhoudelijk gedefinieerd in voetnoot 19 van dat toezichtkader.

Hoog tijd dus om uw eigen waarden en levensbeschouwelijke uitgangspunten met elkaar grondig te doordenken en (her)formuleren. Hoog tijd voor keuzes als het gaat om identiteit.

Mijn aanbod

Ik begeleid u bij het expliciet maken van de ontwikkeling van de identiteit van uw school of schoolbestuur. Hoe?

  • Uitzetten van een duidelijk traject met als einddoel een tekst die helder, onderscheidend en bindend beschrijft wat de identiteit is van uw school
  • Met behulp van socratische gespreksstrategieën bepalen welke vragen u met elkaar met betrekking tot uw identiteit wilt stellen
  • Uw vragen samen met u omzetten in formuleringen die geschikt zijn voor constructief gesprek
  • Begeleiden van socratische marathons over door u gekozen vragen over identiteit
  • Inzicht genereren in de aanwezigheid en doorwerking van identiteit in alle organisatorische, financiële, beleidsmatige, collegiale, didactische en pedagogische keuzes en handelingen die u als onderwijsgemeenschap in de praktijk brengt
  • Analyseren van elementen van identiteit in uw bestaande teksten in samenhang met manieren van doen in alle geledingen van uw school of in de scholen onder uw bestuur
  • Lastige vragen stellen die leiden tot grondig nadenken over identiteit
  • Schrijven of daarbij helpen van uw uiteindelijke identiteitstekst met openheid naar de toekomst, want identiteit is niet iets wat u op enig moment afrondt