In mijn werk als begeleider, spreker en leraar heb ik veel voordeel van mijn persoonlijke ervaring met betekenis geven aan wat het leven mij brengt. Mijn opvoeding was orthodox gereformeerd en al vanaf zeer jonge leeftijd stelde ik daar vragen over. Mijn vragende houding had verwijdering tussen mij en mijn opvoeders tot gevolg. Ik verloor de vanzelfsprekendheid ergens bij te horen, zoals veel mensen die hebben. De weg op zoek naar een eigen horizon die daarop volgde was lang, kronkelig, vaak eenzaam en achteraf beschouwd leerzaam. Met mijn rug naar mijn levensbeschouwelijke land van herkomst zag ik voor mij een land vol leegte. In de wereld wachtte geen vervangende waardengemeenschap op mij. Gedreven vanuit deze ervaringen deed ik een hbo-theologiestudie (Tilburg, bachelor, 1993) en studeerde ik wijsbegeerte aan de universiteit van Antwerpen en die van Utrecht (master, 2018). 

Als het om werkervaring gaat, zou je kunnen zeggen dat ik in mijn pubertijd stuurloos werd. Een passende beeldspraak voor het werk dat ik toen ging doen. Ik ging werken op de Rijn-en binnenvaart en dat deed ik tot ik 33 was. Door een gunstige vrijetijdsregeling heb ik naast dat werk kunnen studeren. Al mijn studies en cursussen deed ik naast een betaalde baan. Zo komt het dat ik nu al meer dan 20 jaar in het onderwijs werk als leraar Levensbeschouwing. In het onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan met het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken met jonge mensen. 

Als filosoof ben ik vooral geïnteresseerd in het domein van de sociale filosofie en het snijvlak ervan met het politieke. Als filosofisch praktijkhouder laat ik mij inspireren door filosofieën die gaan over de samenleving als gemeenschap van mensen die samen hun eigen verhaal leven. In begeleidingsgesprekken maak ik gebruik van technieken die ik geleerd heb in trainingen bij o.a. Dries Boele, een van de grondleggers van socratische gespreksvoering in Nederland. Verder neem ik periodiek deel aan intervisie met beroepsgenoten. Voortdurend school ik mezelf bij. 

Het is mijn ambitie om samen met jou in gesprekken over zingeving te zoeken naar de ruimte in jouw levensverhaal om er persoonlijk, creatief en spontaan te mogen zijn, in gezond evenwicht met je sociale omgeving.